YEŞİLYUR İLÇESİ GÜVENLİK KORUCUSU ALIM SINAVI İLANI
 
GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Yeşilyurt İlçesine bağlı aşağıdaki listede adları yazılı mahallelerde görev yapmak üzere toplam 10 (on) GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
 
S.No
Mahalle Adı
Alınacak  Güvenlik Korucu Sayısı
Açıklama
1
Atalar
1
 
2
Dilek
1
Öncelikli olarak 1 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi
3
Gözene
2
Öncelikli olarak 2 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi 
4
Karahan  
1
 
5
Öncü
1
Öncelikli olarak 1 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi 
6
Ortaköy
1
Öncelikli olarak 1 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi 
7
Salkonak
1
Öncelikli olarak 1 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi
8
Tepeköy
1
Öncelikli olarak 1 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi
9
Üçgöze
1
Öncelikli olarak 1 kişi 678 sayılı KHK ile emekli olmuş güvenlik korucusu oğlu uygun olmadığı durumda kardeşi
TOPLAM
10
 
 
 
 
 
 
MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ :
Müracaatlar duyuru yapıldığı 03.07.2017 tarihinden 14.07.2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konulacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
SINAV TARİHLERİ :
GK adayları, Yeşilyurt Kaymakamlığınca oluşturulacak Komisyon tarafından 19-21/07/2017 tarihlerinde Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesinde bulunan Recai Kutan Ortaokulunun Spor Salonunda  Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar, Bostanbaşı Mahallesinde bulunan Recai Kutan Ortaokulunun Spor Salonunda mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
 
 
GÖREVE ALIMLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.   14. madde kapsamında başvuracak adaylar için 30 Yaşından büyük olmamakgenel hükümlere göre başvuru yapacak adaylar için ise 35 yaşından gün almamış olmak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.     Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
14.   678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Güvenlik Korucusu iken emekliye sevk edilenlerin; şartları taşıyan ve fiziki yeterlilik testinde başarılı olan oğulları veya erkek kardeşleri öncelikli olarak göreve alınacak olup, bu şekilde görevlendirme yapılamayan kadrolara, şartları taşıyan diğer adaylar arasından, 678 sayılı KHK'ya göre ilişiği kesilen GK'ların gerekli şartları taşıyan çocuk ve kardeşi bulunmaması halinde, 09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Yönetmelikte yer alan şartları taşıyan adaylar arasında görevlendirme yapılacaktır.
 
İSTENEN BELGELER :
  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği,
  2. Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
  3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
  4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu (son 6 ay içerisinde alınmış olacak)
  5. 6 adet vesikalık fotoğraf,
  6. Sabıka kaydı,
  7. İl / ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
SEÇME VE DEĞERLENDİRME:           
 
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
 
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
36 ve üzeri
100
 
35
98
 
34
96
 
33
94
 
32
92
 
31
90
100
30
88
98
29
86
96
28
84
94
27
82
92
26
80
90
25
75
88
24
70
86
23
65
84
22
60
82
21
55
80
20
50
75
19
45
70
18
40
65
17
34
60
16
30
55
15
25
50
14
20
45
13
15
40
12
10
34
11
5
30
10
 
25
9
 
20
8
 
15
7
 
10
6
 
5
5
 
 
4
 
 
3
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
36 ve üzeri
100
 
35
98
 
34
96
 
33
94
 
32
92
 
31
90
100
30
88
98
29
86
96
28
84
94
27
82
92
26
80
90
25
78
88
24
76
86
23
74
84
22
72
82
21
70
80
20
68
78
19
66
76
18
64
74
17
62
72
16
60
70
15
55
68
14
50
66
13
45
64
12
40
62
11
35
60
10
30
55
9
25
50
8
20
45
7
15
40
6
10
35
5
5
30
4
 
25
3
 
20
2
 
15
1
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
13 00
100
 
13 20
97
 
13 40
94
 
14 00
91
 
14 20
88
 
14 40
85
 
15 00
82
100
15 20
80
97
15 40
77
94
 16 00
73
91
16 20
70
88
16 40
65
85
17 00
60
82
17 20
55
80
17 40
50
77
18 00
45
73
18 20
40
70
18 40
35
65
19 00
30
60
19 20
25
55
19 40
20
50
20 00
15
45
20 20
10
40
20 40
5
35
21 00
 
30
21 20
 
25
21 40
 
20
22 00
 
15
22 20
 
10
22 40
 
5
23 00
 
 
23 20
 
 
23 40
 
 
24 00
 
 
24 20
 
 
24 40
 
 
25 00
 
 
 
 
İlanen duyurulur.
 
Yeşilyurt Kaymakamlığı
 
Başvuru Tarihleri: 03-14/07/2017
Sınav Yeri:Recai KUTAN Ortaokulu Spor Salonu (Yeşilyurt Bostanbaşı Mah.) 
Fiziki Yeterlilik Sınavı: 19-21/07/2017
Mülakat Sınavı: 19-21/07/2017